uitdaging

Onderzoek de mogelijkheden om de samenleving van onderop sterker te maken met hulp van onderwijs, overheid en ondernemers.

resultaat

Een werkwijze genaamd Mayday dat in drie stappen helpt om projecten van de grond te krijgen door de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

aanleiding

Een sterkere samenleving van onderop

In samenwerking met de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen hebben we de werkwijze 'Mayday' ontworpen. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle pilot waarbij de 3 O's van Noordoost-Twente: Overheid, Onderwijs, Ondernemers gezamenlijk gewerkt hebben aan 13 projecten ter bevordering van onder andere leefbaarheid, werkgelegenheid en duurzaamheid. Mayday betekent hulp zo snel en efficiënt mogelijk ter plaatse krijgen, dat willen de 3 O's nu weer bereiken.

De 3 O’s van Noordoost-Twente: Ondernemers, Onderwijs en Overheid

De 3 O’s van Noordoost-Twente: Ondernemers, Onderwijs en Overheid

ontstaan Mayday

Direct hulp ter plaatse

Wie kan er nou beter bepalen waar een gebied behoefte aan heeft dan de samenleving zelf? Mayday is ontstaan vanuit een beweging: 13xP. Een beweging dat samen, van onderop en vanuit intrinsieke motivatie, de leefomgeving beter en toekomstbestendig wil maken. Door middel van een collectieve uitvraag van 13 projecten op 20 augustus 2014 werd de samenwerking gezocht met overheid, ondernemers en onderwijs. Sindsdien is Mayday in staat geweest om samen 18 projecten te versnellen en samen de leefomgeving op verschillende fronten vooruit te helpen.

hoe het werkt

De werkwijze

Mayday helpt de leefomgeving in Twente beter en toekomstbestendig te maken. Mayday biedt hulp om projecten van de grond te krijgen. Het is een samenwerking tussen de ondernemers, de overheden en onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij een mooi en leefbaar gebied.

Iedere partner vervult hierbinnen zijn eigen rol - Mayday is er voor het leggen van de juiste verbanden en verbindingen. Tijdens het event MakeMayday komen alle relevante partijen vanuit de drie O’s samen om projecten aan te horen en direct te bespreken hoe zij dit project verder helpen. Mayday staat voor direct hulp ter plaatse brengen. 

MayDay Agenda voor Twente

doelstelling

Op de Twentse agenda

In de afgelopen twee jaar is er uitvoerig getest met de principes van Mayday: verbindingen leggen tussen ondernemers, overheid en onderwijs om samen projecten van de grond te krijgen. De volgende stap is om Mayday in heel Twente beschikbaar te stellen zodat Mayday kan bijdragen aan de thema’s die gesteld zijn door de Twente Board. 

“Twente zet haar kracht en ondernemerschap in om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Zoals technologische oplossingen voor de
zorg- of de agrosector. Of het inventief omgaan met vraag en aanbod
van werk. Kortom slim en ondernemend
!”
- Bron: Twente Board gaat voor één Twentse agenda 

samenwerking van onderop

  • Concept design: conceptontwikkeling d.m.v. workshops
  • Visuele identiteit: o.a. huisstijl
  • Support bij implementatie

Kijk voor meer informatie over Mayday op http://makemayday.nl/