zikke

aanleiding

Wat ga ik later doen als ik klaar ben met school?

Het lijkt een trend. Jongeren die niet weten wat ze na de opleiding gaan doen. “Ik heb de studie commerciële economie met succes afgerond, maar wil graag in de zorg aan de slag.” of “Ik weet nu wat ik kan, ik ben cum laude afgestudeerd, maar ik heb geen idee wat ik wil.” Geen of verkeerde keuzes leiden tot veel stress op jonge leeftijd. Alle vinkjes zijn gezet en alle punten behaald. Je kunt het! Maar heeft er ooit iemand gevraagd wat je echt wilt en waar je van droomt? Om die reden is Zikke ontstaan. 

  • 50% van de HBO leerlingen kiest ‘verkeerd’. 
  • 60% van de afgestudeerden weet niet wat ze wil. 
  • 30% kiest ongemotiveerd. 
  • 35% maakt de studie niet af.

Het huidige onderwijssysteem zet met name in op 'kunnen' (rapport en cito-score). Zikke wil hier iets aan toevoegen, namelijk: 'willen en doen'. Dit houdt in dat Zikke kinderen de gelegenheid wil bieden om een blik te nemen in de toekomst om ze te laten ervaren waar de interesses en drijfveren liggen. Zodat ze betere keuzes kunnen maken en op lange termijn werk vinden dat bij ze past.

"Het is tijd om kinderen in een eerder stadium een beter beeld te geven van de mogelijkheden, de keuzes en de beroepen van de toekomst. Het is tijd voor Zikke."

Foto

het concept

Kinderen meer meegeven dan een rapport en een Cito score

Ieder mens heeft het recht om zijn droom te leven, maar helaas zijn dromen of ambities vaak een ondergeschoven kindje. Niet de ambitie, maar het onderwijssysteem, op basis van een rapport en de CITO-score, bepaalt grotendeels de route die een leerling aflegt. Het biedt inzicht in het cognitieve niveau, maar hoe zit het met zijn of haar drijfveren? Wat vindt een leerling leuk om te doen? Welke voorkeuren laat hij of zij buiten school zien? Heeft een leerling zelf een beeld van zijn of haar toekomst? En kunnen we dit, naast inzicht in het cognitieve vermogen ook aan een leerling meegeven?

Vanuit de grote behoefte om het onderwijs te zien als een weg om je ambities te bereiken en niet als een manier om je diploma te halen is Zikke ontstaan. We ontwikkelen een nieuwe aanpak waarin we streven naar een drie dimensionaal uitstroom profiel: Ik doe (activiteit), Ik wil (ambities), Ik kan (talent).

hoehetwerkt

hoe Zikke werkt

Activiteiten aanbieden en registreren

Om de antwoorden op de drie vragen te vinden, biedt Zikke activiteiten uit verschillende focusgebieden aan. Daarmee maakt je kind in een vroeg stadium kennis met beroepen en mogelijkheden die de wereld biedt.

Zikke selecteert activiteiten die passen bij de ontdekkingstocht van je kind. Het aanbod is heel divers en actueel. Je kind en de school kunnen kiezen uit activiteiten van partners waarmee we samenwerken, zoals een museumweekend, een bedrijfsbezoek, een sportactiviteit van een handbalvereniging of deelname aan techniekdagen van een universiteit of hogeschool.

Daarnaast biedt Zikke een digitaal portfolio aan. Op dit portfolio kan je kind de activiteiten waaraan het heeft meegedaan registreren. Naast je kind kunnen ook de leerkracht en jij als ouder activiteiten van je kind toevoegen. Zo wordt het een logboek waarin na verloop van tijd de dromen, ambities en talenten van je kind zichtbaar worden.

Focusgebieden

Zikke registratie App

In het digitale portfolio van Zikke kunnen je kind, de leerkracht en jij als ouder ervaringen over een activiteit van het kind ingeven, ieder vanuit zijn eigen perspectief. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van wat je kind leuk vindt en kan.

Je kunt in het digitale portfolio reageren op de berichten van je kind of de leerkracht of je kunt zelf iets plaatsen. In dat geval moet je aangeven of het gaat over iets wat je kind wil, doet of kan. Het kan gaan over activiteiten binnen maar ook buiten school. Na verloop van tijd bevat het digitale portfolio een schat aan informatie. Een mooie basis voor toekomstige keuzes.

App
Kinderen in de natuur

wat levert het op

Een beter beeld, gerichtere keuzes: Behoud van talent, gelukkigere mensen.

Als we gezamenlijk in staat zijn om onze kinderen een beter beeld van hun toekomst te geven, dan plukken we daar met elkaar op de lange termijn de vruchten van. Betere en gerichte keuzes leiden tot minder keuzestress, uitval, burn outs of verlies van motivatie. Zikke levert het bedrijfsleven de mogelijkheid om jonge mensen in een vroeg stadium te enthousiasmeren en te werven. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om mensen te binden en te behouden. Investeren in de medewerkers van de toekomst. Daarmee wordt onderwijs een middel om een doel te bereiken en niet een doel op zich. Als mensen in staat zijn om dat te doen wat ze het liefst willen en kunnen dan leidt dat ongetwijfeld tot gelukkiger mensen.

Beleving

Open voor ontwikkeling

Het kind staat centraal, open voor ontwikkeling. Begeleid door de ouders en leerkrachten volgt het individu zijn eigen tijdpad van willen, kunnen en doen. Voor Zikke hebben we een herkenbare visuele identiteit ontworpen die aansluit bij het gedachtegoed en de strategie onderstreept.

unieke samenwerking

Onderwijs, ondernemers en overheid

Zikke is een initiatief van basisschool de Mariaschool uit Reutum, basisschool OBS de Linde uit Oldenzaal en INC. Dit initiatief wordt verder ondersteund door de gemeenten in Noordoost-Twente en de Provincie Overijssel. Naast deze initiatiefnemers haken steeds meer scholen, bedrijven en instellingen aan om Zikke naar een volgend niveau te tillen.

Initiatiefnemers

implementatie

Dit jaar wordt Zikke getest bij de Mariaschool in Reutum en OBS de Linde in Oldenzaal om feedback van leraren, kinderen en ouders te verzamelen. De officiële lanceer datum volgt. Houdt onze blog in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.